Stypendia Janko Muzykant 2022 – nabór wniosków trwa tylko do 4 kwietnia 2022 roku

Stypendia Janko Muzykant 2022 – nabór wniosków trwa tylko do 4 kwietnia 2022 roku

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił  nabór wniosków o przyznanie w roku 2022 stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Janko Muzykant”. Wniosek składa się z dwóch części – część pierwszą wypełnia kandydat do uzyskania stypendium (coś w rodzaju listu motywacyjnego),, a drugą część wypełnia opiekun artystyczny kandydata.

Na realizację tego zadania Urząd planuje przeznaczyć w 2022 roku środki finansowe w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

Wnioski w sprawie przyznania stypendiów należy składać do dnia 4 kwietnia 2022 r. w Kancelarii Ogólnej lub przesłać na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, z dopiskiem: „Stypendia Janko Muzykant 2022”.

Wnioski można również składać przez ePUAP korzystając z formularza zamieszczonego na stronie: https://bip.wzp.pl/artykul/przyznanie-stypendiow-w-ramach-programu-stypendialnego-marszalka-wojewodztwa

Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Szczegóły znajdą Państwo na stronie Urzędu ->> Kliknij TUTAJ.