O nas

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Sztuki „IMPRESJA” jest organizacją społeczną działającą w oparciu o własny
statut i ustawę z dnia 07.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Celem Stowarzyszenia jest:

 • krzewienie kultury we wszystkich jej dziedzinach, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, oraz wspieranie rozwoju talentów artystycznych,
 • organizowanie ruchu artystów muzyków, malarzy, rzeźbiarzy, aktorów, poetów i pisarzy – szczególnie ze środowiska szczecińskiego,
 • organizowanie koncertów, festiwali, galerii, wystaw, wernisaży, spektakli, konkursów, imprez plenerowych, spotkań poetyckich, wieczorów autorskich itp., mających na celu popularyzowanie sztuki we wszystkich jej przejawach,
 • promowanie Miasta Szczecina, jako miejsca działania Stowarzyszenia,
 • kształtowanie opinii publicznej w celu należytej promocji wszelkich gałęzi i dziedzin sztuki,
 • rozwijanie działalności informacyjnej i wydawniczej o tematyce artystycznej.

Do osiągnięcia powyższych celów Stowarzyszenie dąży poprzez:

 • organizowanie koncertów, festiwali, galerii, wystaw, wernisaży, spektakli, konkursów, imprez plenerowych, spotkań poetyckich, wieczorów autorskich lub innych działań o podobnym charakterze,
 • organizowanie spotkań i prelekcji upowszechniających sztukę,
 • organizowanie spotkań artystycznych z publicznością Szczecina i innych miast,
 • utrzymywanie stałych kontaktów z właściwymi organami administracji państwowej lub terenowej, a w szczególności władzami Miasta Szczecina w celu integracji i zacieśniania kontaktów oraz utrzymywania stałych więzi ze Stowarzyszeniem,
 • współpracę ze środowiskami twórczymi z innych krajów, a w szczególności w ramach programu integracji europejskiej,
 • wydawanie publikacji dotyczących prac Stowarzyszenia, artystów współpracujących ze Stowarzyszeniem, a także dzieł stanowiących ich dorobek artystyczny,
 • prowadzenie aukcji, także internetowych, celem umożliwienia kupna lub sprzedaży dzieł sztuki artystów współpracujących ze Stowarzyszeniem, a także akcesoriów niezbędnych do ich tworzenia.
 • współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o zbliżonej działalności.