Imprezy

042 zmniejszone

Letnia Akademia Instrumentów Dętych

 odbędzie się w dniach  16 – 23  sierpnia 2018

 w  Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Ireny Pfeiffer w Wolsztynie

 

Warsztaty w poszczególnych specjalnościach poprowadzą:

 

prof. Patrick Meighan, Florida State University, USA – saksofon

dr hab. Ewa Murawska, AM w Poznaniu – flet

prof. ndzw. dr hab. Dariusz Samól, Akademia Sztuki w Szczecinie – saksofon

prof. ndzw. dr hab. Grzegorz Dąbrowski, AM w Bydgoszczy – fagot

prof. ndzw. dr hab. Krzysztof Wroniszewski, AM w Bydgoszczy   – obój

 

Pianiści:

ad. dr hab. Andrzej Jungiewicz – AM w Katowicach

mgr Ewa Ruszała – ZPSM w Szczecinie

 

W ramach warsztatów odbędą się:

Lekcje indywidualne

Zajęcia w zespołach kameralnych

Orkiestra saksofonowa

Praca z akompaniatorem

Koncerty wykładowców

Koncerty uczestników

 

Podczas Letniej Akademii Instrumentów Dętych będą tworzone zespoły kameralne jednorodne oraz mieszane (uczestnicy mogą przyjechać w zorganizowanych wcześniej zespołach)

 

Koszty uczestnictwa obejmują: zajęcia dydaktyczne oraz koszty pobytu

  • Całkowity koszt uczestnika czynnego– 950 zł
  • Całkowity koszt uczestnika biernego – 750zł
  • Koszt bez noclegu: uczestnik czynny -750zł /550zł bierny
  • Koszt bez wyżywienia: uczestnik czynny – 750zł / 550zł bierny
  • Koszt bez wyżywienia i noclegu: czynny – 550zł / 350zł bierny
  • Koszt dla nauczycieli – jak dla uczestnika biernego
  • Całkowity koszt pobytu opiekuna: 400 zł

Uczestnicy mający mniej niż 16 lat przyjeżdżają z rodzicem lub     opiekunem. Za pisemną zgodą rodziców opiekę nad dzieckiem może sprawować inna osoba pełnoletnia.

Zgłoszenia wraz z potwierdzeniem opłaty prosimy wysyłać

na kartach zgłoszeń do 30.06.2017 r. wyłącznie drogą mailową na adres:

 impresja@impresja.org

 nr konta: 82 1140 2017 0000 4702 1048 2786  mBank

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju sztuki IMPRESJA

UWAGA: O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń, dlatego w trosce o dobro uczestników prosimy o ich terminowe przesyłanie.

 

http://impresja.org/wp-content/uploads/2018/03/karta-zgéoszenia-LAID-2018-1.jpg